Stine Bosse fortæller her om sin barndom der i de første år var tryg og præget af stor respekt for hende som barn. Men det var også en barndom der bød på depression hos hendes mor, hvilket betød at Stine Bosse måtte overtage voksenopgaver og dermed blev hurtig voksen.
Anna Thygesen er vokset op på en gård udenfor Århus.En meget tryg barndom præget af hjemmelavet marmelade og æbleskiver. Men Anna Thygesens barndom fik pludselig et nyt lys, da hendes far - og få år senere også hendes mor - vælger at begå selvmord.
Alfred Josefsen fortæller om sin barndom i den lille by Snedsted ved Thisted, hvor han ret hurtigt fandt ud af at han ikke besad de samme tekniske og mekaniske evner som sine kammerater. Ledelsesinteressen startede ganske tidligt...
Her kan du høre Anne Knudsen fortælle om sin trygge og inspirerende barndom. Tillid til den unge Anne Knudsen var der masser af, og netop dét har præget hende resten af livet...
Asger Aamund fortæller i dette klip om sin barndom, der var meget lykkelig. Eneste sorte sky var en evig frygt for, at hans far skulle dø. Hør hvorfor.
Brian Petersen voksede op i et almindeligt villakvarter i Birkerød. Faren var afdelingsleder på et hjem for mentalt handicappede, og moren var hjemmegående. Brian Petersens arbejdsmoral kommer fra faren, der voksede op i Sønderjylland under og efter 2. verdenskrig og derfor havde set folk miste. Derfor var sikkerhed - have et hjem og et job vigtigt for faren. Hør om hvordan Brian Petersen forvalter arbejdsmoralen, og om hans udlængsel, der førte ham det første skridt ud i verden - til USA.
Jesper Møller fortæller her om sin barndom i Brøndby. En barndom, der var præget af et hårdt miljø, hvor Jesper lærte en vigtig egenskab - nemlig at navigere rundt mellem venner og bøller. Hans lederevne var allerede tidligt i spil i familien, hvor han som den ældste ofte var bindeled mellem de voksne og sine mindre søskende.
Her fortæller Jørgen om sin opvækst i Holte, der var præget af en god og lykkelig tid. Han var den lille irriterende lillebror, husker han.
Lars Liebst er født i Odense og vokset op i Svendborg, hvor han også har gået i både folkeskolen og gymnasiet. En tæt knyttet familie har sat sine spor i Lars' opfattelse af familiebegrebet, der den dag i dag prioriterer at samle familien højt.
Lars Rasmussen er vokset op i et arbejderhjem i Aalborg. Han vidste tidligt, at han gerne ville lave noget andet end at fortsætte i det miljø, hans forældre arbejdede i. Han er den yngste i søskendeflokken - men han tænker ikke sine brødre som brødre. Mere som onkler.
Lisbeth Zornig Andersen er født på Vest Lolland i en familie med druk og arbejdsløshed og med en fremtid i kikkerten i samme socialklasse. Hun havde tre brødre og den omsorg hun fik fra dem, mener Lisbeth Zornig Andersen, har været en af hovedårsagen til, at hun idag kan kalde sig mønsterbryder. Her kan du høre om Lisbeth Zornig Andersens barndom, der giver mange svar på, hvorfor hun idag er formand for Børnerådet.
Maarten Van Engeland er opvokset i Holland, og her fortæller han om opvæksten i et land med fri hash og kirkelige traditioner! Han fortæller også om den store omvæltning at flytte til Danmark i 1978.
Merete Eldrup fortæller her om sin barndom, hvor faren arbejdere og moren var hjemmegående. Merete fortæller at hun havde fik stor tillid fra sine forældre, hvilket har resulteret i den person hun er idag.
Her fortæller Niels Bjørn Christiansen om sin barndom præget af stor tillid fra sine forældre. En tillid, der har præget ham for resten af livet...
Her fortæller Per Larsen om sin barndom i Sydhavnen i København. En tid, hvor han lærte at tro på det bedste i folk. En ballast, der har betydet meget for hans videre liv.
Her fortæller Carsten Gerner om sin barndom

Hvilket stof gør en topchef? Det er hvad vi sætter fokus på i dette tema, hvor du netop kan høre en række danske topchefer fortælle om deres barndom.