Jan Lindhardt fødes under besættelsen og blandt de første barndomsminder er marcherende tyskere i gaderne. Familien er præget af faderen, professor ved Århus Universitet. Der snakkes politik og religion, og hjemmet besøges af politikere og meningsdannere. Faderen havde også en helt speciel holdning til sønnens besværligheder ved skolegang. Han skrev simpelthen Jans stile - hør hvad dét afstedkom og om det havde betydning for den videre uddannelse.
Jan Lindhardt stammede som ung. Et problem der gav store udfordringer. Egentlig ville Jan være præst, men det duede ikke hvis han ikke kunne tale. Hør her både om kampen mod stammeriet, og hvordan Jan fik en uddannelse. Hør også historien om hvordan han fik et studiejob på Ekstra Bladet, og hvilke andre (senere) kendte danskere han dér arbejde sammen med.
Hjemvendt til Danmark efter et ophold (på stipendiat) i Firenze, ansættes Jan Lindhardt som leder af teologisk bibliotek i Århus. Efterhånden suppleres med undervisning på universitetet. Hør her bl.a. en fantastiske anekdote omhandlende 50 studerende med te-varmere på hovedet, og find ud af hvordan Jan Lindhardt kom fra universitetet til embedet som Biskop over Roskilde Stift.
Som Biskop over Roskilde Stift oplever Jan Lindhardt pludselig hvilken magt der er forbundet med at være i den absolutte top af det offentlige Danmark. Hør om embedet og om de tanker og idéer Jan Lindhardt havde, idéer der også gjorde ham til en af de mest markante personligheder når snakken gik på folkekirken.
Jan Lindhardt giver her den meget koncentrerede udlægning af det kristne budskab og hvorfor man skal tro. Samtidig lader han os vide at det er noget han kunne snakke om i dage, hvilket vel egentlig viser at selvom budskabet er simpelt, er det et umåde stort emne.
Værdibegrebet bliver her vendt, drejet og trukket gennem historien. Få en kritisk gennemgang af hvordan vi bruger værdier, hvad værdier kan anskues som og om vi overhovedet kan ha'''' værdier?
Debatten om hvorvidt stat og kirke skal adskilles kommenteres her af Jan Lindhardt, der klart er imod - hør hvorfor.
Jan Lindhardt er blevet omtalt som en af de mest kommunikerende ledere. Her fortæller Jan om ledelse på en meget pragmatisk facon. Det lyder i bund og grund meget simpelt, hvilket det måske også er... hvis man har forståelsen eller evnen. Og hvad dét er, kan dette indslag medvirke til at forstå. Under alle omstændigheder handler det i hvert fald IKKE om at tage et lederkursus.
Hvordan opfatter Jan Lindhardt succes. Er det ordner og hæder, eller hvad er det når der kigges tilbage på en fantastisk karriere?
I forlængelse af afsnittet om succes taler Jan her om fravalg - især kontakten til børn og børnebørn, hvor Jan under sin aktive karriere faktisk ikke kunne navnene på alle børnebørnene. Hør hvorfor Jan Lindhardt valgte... og valgte fra.
Jan Lindhardt fortæller her hvorfor det helt simpelt er en god verden vi lever i. Dog findes der også ondskab, men hvordan og hvor meget fylder dén?
Jan Lindhardt har medbragt en lille sort bog... hugget ud af sten. Hvor kommer den fra og hvad betyder den for ham? Hør om symbolikken og historien bag bogen.

At blive Ridder af Danmark var det 'rene fis' 

Nu afdøde Jan Lindhardt var både en humoristisk og skarp debattør, som ikke selv tog livet alt for højtideligt. Og slet ikke det at modtage ordener. 

Nu afdøde Jan Lindhardt, der sad som biskop i Roskilde i 11 år, var ikke blot en hyppig gæst i medierne, men deltog også ofte i møder og komsammen Christiansborg eller på Kongehuset. Det var noget, han tog med ophøjet ro.

"Det er lidt betryggende, at en stor del af tilværelsen ikke skal tages højtideligt. Som biskop havde jeg adgang til hele det offentlige Danmark...

 

Læs mere!