Her kan du høre Jacob Krogsgaard høre om sin barndom i Tune ved Roskilde - han er vokset op i en familie, hvor det handlede om at opføre sig ordentligt.
Der blev ikke talt om uddannelse i Jacob Krogsgaards familie, så de to brødre måtte selv vælge deres veje ud i livet. Her kan du høre om Jacob Krogsgaards spændende erhvervskarriere i tiden inden, han som ganske ung bliver ansat som administrerende direktør i Danmarks største flyselskab - Cimber Sterling.
Drømme er vigtige for Jacob Kroghsgaard. Det er godt at have en referenceramme for, hvor godt noget kan blive. I dette afsnit kan du høre, hvorfor drømme er vigtige for Jacob Kroghsgaard.
Cimber Sterling har haft enorme økonomiske udfordringer, og du kan her høre, hvordan Jacob Krogsgaard har formået at holde den helt unikke familiestemning i selskabet til trods for, at alle medarbejdere blev tvunget 10 % ned i løn! Jacob Krogsgaard står som administrerende direktør for Cimber Sterling i spidsen for en virksomhed med stor mediebevågenhed og offentlig interesse. Hvordan det er, kan du høre om i dette afsnit.
Personlig integritet er vigtig i forhold til Jacob Krogsgaards brug af magt som administrerende direktør for Cimber Sterling. Jacob Krogsgaard fortæller her om sin definition på begrebet magt.
Jacob Krogsgaard fortæller her sin definition på succes - både personligt og erhvervsmæssigt.
Her kan du høre, hvilke værdier Jacob Krogsgaard lever sit liv efter.
Jacob Krogsgaard fortæller i dette afsnit om balancen mellem familie og karriere. Man må ikke brænde begge ender.
Der er masser af ondskab i verden. Her fortæller Jacob Krogsgaard om sit syn på verden - er den ond eller god?
Luftfartsbranchen er præget af en ekstrem konkurrencesituation, hvilken præger selskabet. Her fortæller Jacob Krogsgaard om Cimber Sterlings udfordringer som blandt andet er økonomisk krise, lave priser og en askesky.

Mine medarbejdere er villige til at gå det ekstra skridt

I et ekstremt presset marked har flydirektør Jacob Krogsgaard samlet sine medarbejdere og bevaret passionen for virksomheden 

Det skorter ikke på problemer i flybranchen: Økonomisk afmatning, potentielle askeskyer og nedadgående priser for blot at nævne nogle. 

Cimbers CEO Jacob Krogsgaard har til trods utallige kriser imidlertid formået af bevare passionen blandt medarbejdere og skabt et sammentømret team. 

"Der var fuld opbakning til, at alle – ingen undtaget – gik 10 procent ned i løn. Det krævede en meget tydelig kommunikation fra ledelsen...

 

Læs mere!